Kyselytutkimus suoritettiin 27 %:a paremmalla läpivientiprosentilla

 

Politiikkaan liittyviä kyselytutkimuksia suoritetaan paljon. Usein vastausten kerääminen kestää viikkoja ja vaatii monen ihmisen täysipäiväisen työpanoksen. Kyselytutkimuksen haastatteluosa voidaan kuitenkin tehdä automatisoituna puhelurobotin suorittaessa haastattelut.

Suoritimme yhteistyössä Ajatuspaja Liberan kanssa yrittäjyyttä koskevaa sääntelyä käsittelevän kyselytutkimuksen 13.-15.6.2015. Puhelinhaastattelujen toteutuksesta eli aineiston keräämisestä vastasimme me eli On-Time Research Solutions Oy. Libera rakensi kysymyspatteriston, sekä pääsi analysoimaan valmiiksi kerätyt tulokset. Tutkimusta varten haastateltiin puhelimitse 709 pientä tai keskisuurta yritystä. Tutkimukseen valitut yritykset poimittiin satunnaisotannalla Suomen Yrittäjien jäsenrekisterissä olevista enintään 250 henkilöä työllistävistä yrityksistä.

Kyselytutkimuksen toteuttamiseen meni siis kokoprosessin osalta vain kolme vuorokautta, josta suurin osa ajasta kului yhteenvedon rakentamiseen. Normaalisti ihmisten suorittamista kyselytutkimusten haastatteluista vain 11 % viedään läpi. Tässä tutkimuksessa läpivientiprosentti oli kuitenkin 14 %. Eli 27 %:a enemmän perinteiseen ihmisten soittamaan haastatteluun verrattuna!

Toteutuksen onnistuessa mallikkaasti oli palaute myös sen mukaista: ”On-Time todella toimii. Palvelu on todella nopea, tehokas ja luotettava. Suosittelen On-Timeä lämpimästi”, kertoo Liberan toiminnanjohtaja Kristina Pentti.

Lue koko kyselyn yhteenveto tästä. Raportti löytyy sivuilta 22-24.