26.2.2016

Automaattinen B2C-kohderyhmä

Puhelinkysely.fi voi muodostaa automaattisesti satunnaisen halutunkokoisen kuluttajakohderyhmän alueellisella rajauksella. Tietojen osoitelähde on Fonecta Kohdistamiskone B2C -palvelu. Tällä sivulla ohjeistetaan kohderyhmän muodostamisen vaiheet sekä kerrotaan tietojen nousemisesta tulosraportille ja siihen liittyvistä rajoituksista.

Automaattisen kohderyhmän muodostaminen

Automaattinen kohderyhmä muodostetaan puhelinkyselyn suoritusvaiheessa. Klikkaa ensin ”Suorita” haluamasi kyselyn kohdalla, minkä jälkeen näet puhelinkyselyiden ajon ensimmäisen vaiheen näytön:

ddd

1. Valitse ”Automaattinen satunnaistettu kohderyhmä”, 2. valitse haluttu kohderyhmän koko (10-2500 hlöä) ja 3. valitse haluttu alue tai kunta valintalistasta.

ddd

Jos haluat valita useita alueita tai kuntia, ruksaa ”(valitse useita alueita)” ja valitse sen jälkeen haluamasi alueet tai kunnat valintalistasta CTRL-näppäintä pohjassa pitäen.

Kun olet valinnut satunnaisen kohderyhmän koon ja aluerajauksen, klikkaa ”Siirry seuraavaan vaiheeseen”. Kohderyhmä muodostetaan kyselyn käynnistämisprosessin päätteeksi, kun kysely on maksettu tai siirretty laskutettavaksi.

Tietojen nousu tulosraportille, rajaukset

Satunnaisista kohderyhmistä nostetaan automaattisesti Excel-muotoisille tulosraporteille vastaajien kunta, maakunta ja kuntaluokitus omiin sarakkeisiinsa. Näiden tietojen kuvaukset löytyvät Excel-raportin lopusta vastaustietojen jälkeen.

Satunnaisten kohderyhmien kohdalla tulosraporttiin eivät sisälly vastaajien puhelinnumerot tai nimet, vaan automaattisia kohderyhmiä käyttävät kyselyt suoritetaan aina anonyymeinä. Halutessasi voit kysyä vastaajien yhteystietoja avoimella kysymyksellä itse kyselyssä. Samoin muut luokittelutiedot, kuten sukupuoli tai ikä, on kysyttävä erillisillä kysymyksillä kyselyssä, jos kyseisille tiedoille on tarvetta.

Satunnaisia kohderyhmiä käyttävien kyselypuheluiden päätteeksi vastaajille kerrotaan automaattisella nauhoitteella, että numeroiden osoitelähteenä oli Fonectan rekisteri. Tätä tiedotetta ei voi poistaa kyselypuhelusta.