Puhelinkysely.fi -palvelun käyttöehdot

Nämä käyttöehdot koskevat On-Time Research Solutions Oy:n (jäljempänä Yhtiö) tuottaman automaattisen puhelinkyselypalvelun (jäljempänä Palvelu) käyttöä Yhtiön asiakkaiden (jäljempänä Asiakas) toimesta. Näiden käyttöehtojen hyväksyminen on edellytys Asiakkaan oikeudelle käyttää Palvelua.

Palvelu on tarkoitettu yksinomaan puhelinyhteyksien välityksellä tapahtuvien automatisoitujen mielipide- ja markkinatutkimusten, asiakastyytyväisyyskyselyiden ja muiden tutkimusten sekä sidosryhmäviestinnän toteuttamiseen. Palvelua ei saa käyttää:

  • suoramarkkinointiin, puhelinmyyntiin, varainkeruuseen tai poliittiseen mainontaan,
  • poliittisten, kunniaa tai yksityisyyttä loukkaavien, syrjivien tai muuten laittomien viestien välittämiseen,
  • minkään virheellisiä mielikuvia kolmannesta osapuolesta antavien viestien välittämiseen,
  • minkään Yhtiölle tai kolmannelle osapuolelle suoraa tai välillistä haittaa aiheuttavien viestien välittämiseen, eikä
  • normaaliin käyttöön kuulumattomalla tavalla, joka aiheuttaa palvelulle häiriintymisen tai keskeytymisen.

On Asiakkaan vastuulla käyttää Palvelua Sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) puitteissa. Lisäksi Palvelun käytössä on huolehdittava siitä, että:

  • puheluiden vastaanottajat ymmärtävät kysymyksessä olevan automatisoitu mielipide- tai markkinatutkimus, asiakastyytyväisyyskysely, muu tutkimus, tai sidosryhmäviesti,
  • puheluiden vastaanottajille kerrotaan selvästi kuka tai mikä on tutkimuksen tai viestin takana ja mikä on tutkimuksen tai viestin tarkoitus, ja
  • puhelu nauhoituksineen testataan ennen sen käyttöä varsinaisessa tutkimuksessa tai viestinnässä.

Käyttöehtojen vastainen käyttö johtaa käyttöoikeuden välittömään katkaisemiseen sekä täydelliseen vastuuseen käyttöehtojen vastaisen käytön aiheuttamista seurauksista Yhtiölle tai kolmannelle osapuolelle. Mikäli käyttöehtojen vastainen käyttö aiheuttaa Yhtiölle vahingonkorvausvaateen, syytteen tai palvelun keskeytymisen väliaikaisesti tai kokonaan, käyttöehtojen vastaisesti toiminut Asiakas vastaa vahingoista täysimääräisesti Yhtiölle.

Näiden käyttöehtojen päiväys on 1.11.2018.