Puhelinkysely.fi -palvelun käyttöehdot

Nämä Käyttöehdot koskevat On-Time Research Solutions Oy:n (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottaman automaattisen puhelinkyselypalvelun (jäljempänä Palvelu) käyttöä asiakkaan (jäljempänä Asiakas) toimesta. Palvelua ei saa jälleenmyydä ilman erillistä sopimusta. Näiden Käyttöehtojen hyväksyminen on edellytys Asiakkaan oikeudelle käyttää Palvelua.

Palvelu on tarkoitettu yksinomaan puhelinyhteyksien välityksellä tapahtuvien automatisoitujen mielipide- ja markkinatutkimusten, asiakastyytyväisyyskyselyiden ja muiden tutkimusten sekä sidosryhmäviestinnän toteuttamiseen. Palvelua ei saa käyttää:

  • suoramarkkinointiin, puhelinmyyntiin, varainkeruuseen tai poliittiseen mainontaan (ilman vastaanottajan nimenomaista lupaa),
  • poliittisten, kunniaa tai yksityisyyttä loukkaavien, syrjivien tai muuten laittomien viestien välittämiseen,
  • minkään virheellisiä mielikuvia kolmannesta osapuolesta antavien viestien välittämiseen,
  • minkään Palveluntarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle suoraa tai välillistä haittaa aiheuttavien viestien välittämiseen, eikä
  • normaaliin käyttöön kuulumattomalla tavalla, joka aiheuttaa Palvelulle häiriintymisen tai keskeytymisen.

On Asiakkaan vastuulla käyttää Palvelua Sähköisen viestinnän palvelusta annetun lain (917/2014) tai muun voimassa olevan lainsäädännön puitteissa. Lisäksi Palvelun käytössä on huolehdittava siitä, että:

  • puheluiden vastaanottajat ymmärtävät kysymyksessä olevan automatisoitu mielipide- tai markkinatutkimus, asiakastyytyväisyyskysely, muu tutkimus, tai sidosryhmäviesti,
  • puheluiden vastaanottajille kerrotaan selvästi kuka tai mikä taho on tutkimuksen tai viestin takana ja mikä on tutkimuksen tai viestin tarkoitus, ja
  • puhelu nauhoituksineen testataan ennen sen käyttöä varsinaisessa tutkimuksessa tai viestinnässä.

Käyttöehtojen vastainen käyttö johtaa käyttöoikeuden välittömään katkaisemiseen sekä täydelliseen vastuuseen Käyttöehtojen vastaisen käytön aiheuttamista seurauksista Palveluntarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle. Mikäli Käyttöehtojen vastainen käyttö aiheuttaa Palveluntarjoajalle vahingonkorvausvaateen, syytteen tai palvelun keskeytymisen väliaikaisesti tai kokonaan, käyttöehtojen vastaisesti toiminut Asiakas vastaa vahingoista täysimääräisesti Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden näiden Käyttöehtojen muutoksiin.

Näiden käyttöehtojen päiväys on 1.8.2019.