Vielä yksi kysymys: oliko tämä puhelu sinusta hyödyllinen?

Keräämme tietoa ihmisten puhelurobottikokemuksista asiakasyritystemme kanssa. Tärkeimmät laadulliset mittarimme ovat puheluiden drop off -prosentin minimointi sekä se, kuinka moni vastanneista kokee puhelun hyödylliseksi.

Molempiin mittareihin vaikuttaa tapa, jolla robotti keskustelee. Tärkeintä on kuitenkin aina pyrkiä tuottamaan hyötyä puheluilla. Olemme jo vuosia opettaneet, että teknologia ei sovi jokaiseen käyttökohteeseen. Osassa käyttökohteista puhelurobotiikka ei ole edes laillista, ja joissakin käyttökohteista ihmisen keskustelu- ja ongelmaratkaisutaito ovat edelleen korvaamattomia. Kun käyttökohde suunnitellaan oikein, valtaosa ihmisistä kokee robotin erittäin hyödylliseksi.

Ihmiset kokevat robotin oivana asiakaspalvelijana ja viestintuojana

Robotin leipälajit ovat yksinkertaisien tehtävien suorittaminen proaktiivisessa asiakaspalvelussa, tiedon kerääminen palvelun kehittämiseksi ja nopea tiedottaminen. Suuret asiakasmassat vaativat suuria kontaktimääriä, ja aikaa ihmisillä on vain rajallinen määrä. Robotti palveleekin useasti käyttökohteissa, joihin yrityksillä ei ole tarvittavia ihmisresursseja.

Kuinka nopeasti asiakkaasi saa sinulta ”tervetuloa asiakkaaksi”- tai ”onboarding”-puhelun, joka syventää asiakkaan palvelukokemusta? Pystyykö teidän yrityksenne pitämään huolta asiakkaistanne, jotta heille ei tulisi turhia maksumuistutuskuluja? Kuinka tehokkaasti saatte kriisitilanteessa oikean viestin heti asiakkaille?

Meidän robottimme on vastaus näihin ja moniin muihin kysymyksiin. Tämän kaltaisissa asiakasta palvelevissa robotin käyttökohteissa voimme ylpeästi kertoa, että asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä. Nämä puhelut eivät tuota reklamaatioita vaan tyytyväisiä asiakkaita. Oikein suunnitellut puhelut auttavat puheluun vastaajaa tai inbound-numeroon soittajaa.

Kun robottia käytetään oikeaan tarkoitukseen, se tuottaa hyötyä asiakkaalle ja tämän seurauksena poikkeuksellisen hyviä tuloksia yritykselle.

Anonymisoituja tulosesimerkkejä puhelurobotiltamme:

78,1 %:n tavoitettavuus = Automaattisilla puheluilla tavoittaa suurenkin asiakasmäärän tehokkaasti.

75 % täysiä vastauksia yhdistetyistä puheluista = Oikein suunniteltuna puhelurobotin kanssa on miellyttävä jutella.

68,7 % koki puhelun hyödylliseksi = Puhelurobotti soittaa, kun sille on hyvä syy.

40 % tilasi lisätietoa tekstiviestillä = Tehokas työkalu palvelupolun eri vaiheisiin.

0,013 %:n negatiivinen palaute perintäpuheluissa = Alhainen reklamaatioprosentti kertoo, että robotin kanssa asioiden hoito on miellyttävää loppukäyttäjälle.

Jos haluat keskustella puheluviestinnän automatisoinnista, asiantuntijatiimimme juttelee mielellään kanssasi.

Varaa maksuton 15 min etäkonsultointi tästä