Oikea-aikaista viestintää

Viestinnän merkitys kriisitilanteen hoidossa ja sen ennaltaehkäisyssä on suuri. Historian saatossa on ollut monia esimerkkitapauksia vaikeista tilanteista, joissa viestimisellä olisi voitu välttyä suuremmilta ongelmilta esimerkiksi Aasian kohtalokas tsunamikatastrofi vuonna 2004.

Tehokas oikea-aikainen viestintä vähentää aina vaikeasta tilanteesta johtuvia vahinkoja. Parhaimmassa tapauksessa onnistunut viestintä parantaa organisaation tai yrityksen mainetta ja lisää sen arvostusta.

On-Timen puhelurobotti pystyy soittamaan jopa 18 000 puhelua tunnissa, joten isotkin määrät tärkeitä viestejä eli tässä tapauksessa puheluita saadaan soitettua juuri oikeaan aikaan juuri oikealle ihmiselle.

Puhelimen merkitys viestinnässä on erittäin tärkeä, koska se on mahdollisesti ainoa nopea tiedottamisen väline joillekin kohderyhmille esim. ikääntynyt väestö. Puhelu on kriisiviestinnässä erittäin tehokas väline, koska puhelin on henkilökohtainen ja aina ihmisellä mukana.

Ongelmalliset tilanteet aiheuttavat yrityksissä negatiivisen perhosefektin, joka läpileikkaa koko organisaation. Ongelmatilanteet näkyvät monesti asiakaspalvelun ruuhkautumisena identtisillä kysymyksillä. Oikeanlainen ennakkoviestintä estää perhosefektin syntymisen ja organisaation eri osa-alueilla voidaan pitää laatu ja tehokkuus erinomaisella tasolla.

Unelmatilanteessa yrityksillä on tarvittava aika korjata ongelma, eikä vain sen seurauksia. Hyvällä viestinnällä tämä on mahdollista.

Varaa alta 15 minuutin etäesittely myyjämme kanssa, niin käydään läpi, miten me voisimme auttaa teitä viestimään oikein ja oikea-aikaisesti.

Varaa etäpalaveri tästä