Puhelurobotiikan hyödyt yrityksellesi – Osa 1

Robottien tulemista on ennustettu jo vuosia. Melkeinpä jokaiselle alalle on kehitteillä automatisoituja toimintoja tai parhaimmillaan Wall-E:n näköisiä tovereita, jotka helpottavat elämäämme. Yritykset, jotka pysyvät kehityksen mukana saavuttavat usein merkittävän kilpailuedun. Yrityksemme keskittyy tällaisten kilpailuetujen luomiseen niille, jotka tietävät teknologian mahdollistavan uskomattomaltakin tuntuvia asioita. Tässä tekstissä avataan puhelurobotin edut ja automaation tuomia mahdollisuuksia, jotka ovat jo tänään totta.

Tässä kaksiosaisen juttusarjan ensimmäisessä osassa avaan muutamia etuja ja hyötyjä, mitä yritysten on mahdollista saavuttaa puhelurobotin käyttöönotolla.  

1000 vastaajan otanta kasaan alle päivässä

Puhelurobottimme soittaa yhden puhelun joka sekunti. Tämä tarkoittaa seitsemän ja puolen tunnin työpäivän aikana 27 000 puhelua.

Kokonaisia vastauksia puhelurobotti saa kylmään listaan soitettuna keskimäärin 12 prosentista soitetuista puheluista, mikä tarkoittaa 3240 vastausta yhdessä päivässä. Teoriassa 1000 henkilön otannan keräämiseen menee siis 2 tuntia ja noin 20 minuuttia. Jos laitetaan kaksi robottia yhtä aikaa töihin, aika puolittuu.

Henkilöstö tuottavampiin työtehtäviin

Robotiikan suurimpia etuja on, että se on nopea ja tekee töitä ihmisen puolesta. Sen seurauksena ihmisten kalenteriin vapautuu aivan uusia tunteja. Tiedonkeruu-robotit esimerkiksi vapauttavat tiedonkeruusta vastuussa olevat ihmiset tekemään niitä työtehtäviä jotka vaativat inhimillistä, luovaa ajattelua.  

Yksi kuluttavimmista ja aikaa syövimmistä tehtävistä ihmiselle on toistuvat askareet, kuten datan kerääminen ja kirjaaminen. Toistuvat askareet ovat harvoin liiketoiminnan näkökulmasta parhaiten tuottavia. Parhaiten tuottavat työtehtävät vaativat inhimillistä ajattelua. Siksi on erityisen kiinnostavaa kehittää robottia, joka tekee työn vähiten tuottavan osuuden puolestanne. 

Robotti tehostaa työn tekemistä

Modernit robotit pystyvät tiedon keräämisen lisäksi segmentoimaan ja analy-soimaan datan graafiseen muotoon. Esimerkiksi lit-teroinnin voi suorittaa pit-kälti koneellisesti. Ihmisen työksi jää päättää, mitä tie-dolla tehdään.  

Tutkimuksissa on havaittu, että työntekijän työtehtävien korvautuessa RPA-prosessilla (eli Robotic Process Automation) on työntekijöiden työaika keskittynyt paremmin tuottaviin tehtäviin. Mekaanisesti toistuvien työtehtävien poistumisen seurauksena työntekijöiden kokema työn mielekkyys usein kasvaa. Sinä varmasti tiedät, miten työntekijän tyytyväisyys vaikuttaa tehokkuuteen ja tulokseen. 

 

Voisiko puhelurobotiikka auttaa sinun yritystäsi? Klikkaa tästä ja tilaa ilmainen asiantuntijakäynti! 

 

Matias Nygård 

On-Time Research Solutions Oy 

0503599497 

matias.nygard@ontime.fi  

https://www.linkedin.com/in/matias-nygard/

 

Lue myös:

Puhelurobotiikan hyödyt yrityksellesi – Osa 2