Miksi valita puhelinkysely tekstiviestikyselyn sijaan?

Yritykset ja muut toimijat ovat toteuttaneet kyselytutkimuksia aikojen saatossa erilaisin metodein. Tietotekniikan kehityksen seurauksena, kyselytutkimusten haastattelujen toteutus on vuosien saatossa automatisoitu puhelinten ja tietokoneiden välityksellä toteutettavaksi.

Ihmisen tavoittaminen puhelimen välityksellä on nykyaikana varmin ja helpoin tapa saada yhteys haluttuun henkilöön. Yhteydenottotavalla on kuitenkin suuri merkitys. Tässä blogitekstissä vertailen tekstiviesti- ja puhelinkyselyn eroja.

Puhelinkyselyllä on korkeammat vastausprosentit

Tekstiviesti- ja puhelinkyselyllä on suuriakin eroja, vaikka molemmat toimivat puhelimen välityksellä. Tekstiviestien suurin haaste on vastausten saaminen. Vastaajan täytyy avata tekstiviesti ja vastata siihen. Usein kuitenkin kiireessä vastaaminen unohtuu, mikäli vastaamista ei koeta heti välttämättömäksi. Puhelulla ihmisen tavoittaa varmemmin. Tätä tukevat tutkimustulokset, joiden mukaan puhelimen välityksellä suoritettu kysely saa keskimäärin 40-75 prosentin vastausprosentin, kun taas SMS- eli tekstiviestikysely saa vain 1-7 prosentin vastausprosentin.

Puhelinhaastatteluissa haastattelutilanteesta voidaan puhelurobotin avulla rakentaa mielekkäämpiä verrattuna tekstimuotoisiin viesteihin, koska sille voidaan äänittää ihmisääni suorittamaan haastattelu. Äänen merkitystä ei voi väheksyä, se lisää vastaajien mielenkiintoa merkittävästi suhteutettuna tekstimuotoiseen viestiin.

Puhelinkyselyyn vastaaminen on vastaajille ilmaista

Puhelinkyselyssä vastausten antaminen on ilmaista, koska puheluun vastaaminen ei maksa vastaajalle mitään. Tällaisissa kyselyissä kulut maksaa aina kyselyn järjestäjä. Tekstiviestikyselyssä taas vastaukseen vaadittava tekstiviesti pääsääntöisesti jää vastaajan maksettavaksi, koska palveluntarjoajan on hankalaa saada käyttöoikeus veloituksettomaan numeroon.

Puhelinkyselyt ovat hinta-laatusuhteeltaan tehokkaampia

Aiemmin mainitsin vastausprosenttien olevan puhelinkyselyn eduksi. Tämä näkyy myös hinta-laatusuhteessa. Jos saat tekstiviestikyselyllä vastauksia vain alle 10 prosenttiin lähetetyistä viesteistä, maksat turhaan siis yli 90 prosentista viesteistä. Tekstiviestikyselyssä joudut maksamaan kaikki lähettämäsi viestit, avasi tai vastasi vastaanottaja viestin tai ei. Puhelukyselyissä maksat vain vastatuista puheluista.

Yhden tekstiviestin ja yhden puhelun hintojen tarkka vertailu on vaikeaa, koska usein yhteen tekstiviestiin ja yhteen puheluminuuttiin mahtuu huomattavasti erilainen määrä sisältöä. Pidemmissä kyselyissä yhteen tekstiviestiin sisällön mahduttaminen voi tuoda haasteita. Tällöin tekstiviestejä voi joutua lähettämään usemman verrattuna puheluminuutteihin.

Puhelukampanjat tuottavat enemmän tietoa

Puhelinkyselyssä jälleen mainitun vastausprosentin ollessa suurempi, nousee myös reliabiliteetti eli tutkimuksen luotettavuus. Vastausten rehellisyys on myös korkeampi, koska puhetilanteissa ihmiset joutuvat reagoimaan ensimmäisenä mieleen tulevan vastauksen mukaan. Tekstiviestikyselyllä vastaajalla on enemmän aikaa miettiä ”oikeaa vastausta”, koska vastaamisen ei tarvitse tapahtua juuri tässä ja nyt.

Tämän lisäksi puhelinkyselyt saavat ihmiset vastaamaan laajemmin. Vastaukset voidaan kerätä puheesta ja litteroida analysointia varten. Tekstiviesteissä vastaukset jäävät lyhyemmiksi.

Mikäli kiinnostuit puhelinkyselystä, ota rohkeasti yhteyttä!

 

Matias Nygård

On-Time Research Solutions Oy

0503599497

matias.nygard@ontime.fi

https://www.linkedin.com/in/matias-nygard/