Case-esimerkkejä puhelurobotille - Osa 2 

 

Blogisarjan ensimmäisessä osassa tutustuimme kolmeen case-esimerkkiin, mihin puhelurobottiamme voidaan käyttää. Nämä kolme käyttötarkoitusta koostuivat markkinatutkimuksista ja gallup -kyselyistä, henkilöstövuokrauksesta sekä järjestötoiminnasta.  Tässä toisessa osassa tutustumme jälleen kolmeen uuteen käyttötarkoitukseen.  

Ajanvarauspalvelut  

Ravintolat, lääkärit ja kaikki ajanvarauspalveluita hyödyntävät yritykset voivat mielestämme hyötyä robotistamme. Asiakkaan peruuttaessa varauksensa, voi järjestelmämme etsiä automaattisesti jonossa olevat asiakkaat. Tämän jälkeen robotti soittaa tuon listan yksitellen läpi ja peruutusaika on varattu minuuteissa. Näin tulo on yrittäjälle taattu, eikä työntekijöiden tarvitse olla enää toimettomana.

Robotissamme on REST API, joten sen integroiminen asiakkaan omiin järjestelmiin onnistuu vaivattomasti. 

Asiakastyytyväisyyskyselyt   

Asiakastyytyväisyyskyselyt voidaan suorittaa robotilla automaattisesti ilman asiakaspalvelijaa, joko sopimuskauden ollessa kesken tai sen umpeutuessa. Robotti voi käsitellä yhden puhelun sijaan useita asiakkaita yhtäaikaisesti ja näin henkilötyöaikaa ei kulu.

Robotille rakennetaan valmis kysymyspatteristo, missä tiedustellaan asiakkaan kokemuksia. Tämän jälkeen robotti hoitaa puhelut. Robotti tallentaa vastaukset sekä analysoi vastausten perusteella, miten asiakas on kokenut käytön. Asiakkaan ollessa tyytyväinen, voidaan robotilla tiedustella esimerkiksi sopimuksen päättyessä sen jatkoa. Mikäli asiakas haluaa jatkaa palvelua robottipuhelulla, voidaan automatisoida myyntitilanne ja ottaa niin kutsutut ”helpot kaupat” talteen. Tästä aiheesta ansiokas kollegani Jon-Erik kirjoitti pidemmän selostuksen LinkedIniin. 

Liidin validointi  

Mahdollisten asiakkaiden tunnistaminen on myynnin kannalta oleellista. Liidin validoinnissa on kyse toimenpiteistä, joiden avulla löydetään potentiaaliset asiakkaat isommasta massasta. Verkkosivuille voidaan asettaa painike, mihin puhelinnumeron syöttämällä voidaan soittaa automaattinen robottipuhelu potentiaaliselle asiakkaalle heti  yhteydenottopyynnön jälkeen.   

Robottimme avulla voidaan tehdä tarvekartoitus alustavasti, esittämällä valmistavia kysymyksiä koskien asiakkaan tarpeita. Kysymykset voivat koskea esimerkiksi millaisesta tuotteesta tai palvelusta asiakas on kiinnostunut. Kysymykset voidaan räätälöidä yrityskohtaisesti koskemaan esimerkiksi mittoja tai muita kaupan kannalta oleellisia faktoja. Puhelurobotti kerää tiedot talteen ja analysoi ne. Tämän jälkeen liidi ohjataan suoraan oikealle tuotteesta vastaavalle myyjälle ja hän saa liidin tiedot käyttöönsä. Näin myyjät pääsevät etenemään myyntiprosessissa jouhevasti ja asiakashankinta helpottuu.   

Robottimme on varsin monimuotoinen, kuten edellisen osan alussa totesin: ”on sille vain virtuaalinen taivas rajana”. Turisen mielelläni lisää robotistamme, ole yhteydessä! 

 

Matias Nygård  

On-Time Research Solutions Oy  

0503599497  

matias.nygard@ontime.fi 

https://www.linkedin.com/in/matias-nygard/  

Case-esimerkkejä puhelurobotille – Osa 1