Alle 50-vuotiaat: Kokoomus suurin, Piraatit eduskuntaan KD:n tilalle

Suomen eduskuntapuolueiden voimasuhteet muuttuvat merkittävästi seuraavan parin vuosikymmenen kuluessa, kun katsotaan näissä eduskuntavaaleissa alle 50-vuotiaiden antamien äänten jakaumia suhteessa vaalitulokseen. Tämän ikäryhmän keskuudessa Kokoomus olisi ollut näissä vaaleissa suurin puolue 21,4% kannatuksella Keskustan jäädessä toiseksi 16,9% saaliilla. Kolmossijasta olisivat kamppailleet rinta rinnan Perussuomalaiset ja Vihreät 14,9% kannatuksella.

Entinen valtapuolue SDP on sen sijaan kovien aikojen edessä, sillä sen kannattajakunta on iäkästä. Alle viisikymppisistä SDP:ta äänesti vain 7,5% ja alle 50-vuotiaista miehistä ainoastaan 4,5%. Toinen vasemmistopuolue Vasemmistoliitto sen sijaan on löytämässä kasvua nuoremmista ikäluokista sen ollessa alle viisikymppisissä SDP:tä suositumpi 12,9% kannatuksella, kun sitä vanhempien keskuudessa sen kannatus on vain 5,8%.

Myös jo pitkään kannatuksensa kanssa kamppaillut Kristillisdemokraatit kaipaa kovasti uutta tuulta purjeisiinsa, koska alle 50-vuotiaiden äänistä se keräsi vaivaisen prosentin ja olisi tällä ääniosuudella jäänyt ilman ainoatakaan eduskuntapaikkaa. Kristillisdemokraattien tilalle eduskuntaan olisi noussut todennäköisesti Piraattipuolue, joka on vahvassa nosteessa erityisesti nuorten keskuudessa.

Puoluekannatus iän mukaan
Puolueiden kannatus erikseen alle 50-vuotiaiden ja vähintään 50-vuotiaiden keskuudessa.

Myös sukupuolten välillä on havaittavia eroja äänestyskäyttäytymisessä. Kokoomuksen äänestäjät ovat useammin miehiä (20,7%) kuin naisia (11,9%), kun taas Vihreät vetoavat selvästi enemmän naisiin (12,2%) kuin miehiin (4,1%). Kokoomusta lievemmin äänestäjäkunnaltaan miesvaltainen (19,4%) on Perussuomalaiset, jota äänesti kuitenkin naisistakin 16,3%.

SDP puolestaan on lievästi enemmän naisten (19,6%) kuin miesten (16,7%) mieleen, joskin ero muodostuu pääosin alle 50-vuotiaiden SDP:n kannattajien kohdalla (naisia 11,2%, miehiä 4,5%). Viisikymmentä vuotta täyttäneiden keskuudessa SDP:n kannatus on lähes tasan naisten (23,8%) ja miesten (24,2%) välillä.

Kolmen suurimman puolueen joukossa ainoastaan Keskustan äänestäjäkunta on lievästi naisvoittoinen 22,6% kannatuksella, kun miehistä 20,1% äänesti Keskustaa. Miehet ovat sen sijaan selvästi innokkaampia pienpuolueiden äänestäjiä, sillä niitä äänesti miehistä 5,4% ja naisista vain 1,9%.

Puoluekannatus sukupuolen mukaan
Puolueiden kannatus erikseen miesten ja naisten keskuudessa.

Kun tuloksia tarkastellaan sekä iän että sukupuolen mukaan, niin alle 50-vuotiaiden naisten ylivoimaiseksi suosikiksi nousee Vihreät 23,6% kannatuksella. 18-29-vuotiaiden naisten keskuudessa Vihreiden kannatus on jopa 30 prosentin luokkaa. Myös Vasemmisto on alle viisikymppisten naisten suosiossa 13,5% kannatuksella, kun taas erityisesti Perussuomalaiset (7,9%), Kokoomus (14,6%) ja SDP (11,2%) jäävät tässä väestöryhmässä selvästi vaalituloksesta jälkeen.

Sen sijaan vähintään 50-vuotiaiden joukossa naisten ja miesten äänestyskäyttäytymisessä ei useimpien puolueiden kohdalla ole suuria eroja. Kuten jo edellä mainittu, SDP on yhtä suosittu sekä miesten että naisten joukossa tässä ikäryhmässä. Hieman yllättäen vanhemmat naiset (20,4%) äänestävät Perussuomalaisia jopa hieman useammin kuin ikäisensä miehet (18,7%), kun alle 50-vuotiaissa PS:n kannatus on hyvin vahvasti miesvoittoista (20,5% vs. edellä mainittu naisten 7,9%). Silmiinpistävää vanhempien naisten äänestämisessä on kuitenkin Kokoomuksen alhainen kannatus (10,5%).

Puolueiden kannatus iän mukaan naisten keskuudessa.
Puolueiden kannatus iän mukaan naisten keskuudessa.

Miesten äänestyskäyttäytymisessä ikäluokan mukaan nousee selvimmin esille edellä mainittu SDP:n ikäkriisi: alle viisikymppisistä miehistä vain 4,5% äänesti SDP:ta, kun sitä vanhempien joukossa kannatus on 24,2%. Myös Keskusta on selvästi suositumpi vanhempien (23,1%) kuin nuorempien (15,2%) miesten keskuudessa. Nuorempia miehiä kiinnostaa vanhaa kaartia enemmän ikäistensä naisten tavoin Vasemmisto (12,5% vs. vanhojen 6,0%) ja Vihreät (8,0% vs. vanhojen 1,6%).

Kristillisten puheenjohtaja Päivi Räsänen ei taida juurikaan vedota alle 50-vuotiaisiin miehiin, sillä tässä tutkimuksessa kyseisestä väestöryhmästä ei löytynyt ainoatakaan KD:n äänestäjää! Sen sijaan tästä väestöryhmästä löytyy eniten pienpuolueiden kannattajia, sillä jos kategoria ”Muut” olisi puolue, se olisi huikealla 8,9% kannatuksellaan viidenneksi suurin puolue pelkästään tämän ryhmän äänet laskettaessa. Tässä tutkimuksessa pienpuolueita ei eroteltu, mutta vaalituloksen ja muiden tutkimusten perusteella on selvää, että suurin kannatus on Piraattipuolueella.

Puolueiden kannatus ikäluokan mukaan miesten keskuudessa.
Puolueiden kannatus ikäluokan mukaan miesten keskuudessa.

Ylläolevat tulokset perustuvat On-Time Research Solutions Oy:n vaalien jälkeisenä maanantaina 20.4.2015 automatisoituina puhelinhaastatteluina toteuttamaan kyselytutkimukseen, johon vastasi 1004 äänestysikäistä henkilöä koko Suomesta Ahvenanmaata lukuunottamatta. Kyselyn virhemarginaali on suurimpien puolueiden kohdalla n. 3%, mutta tulokset olivat kaikkien puolueiden kohdalla alle 2% päässä varsinaisesta vaalituloksesta. Ikäjakaumien ja sukupuolijakaumien virhemarginaali on n. 4% ja yhdistettyjen ikä- ja sukupuolijakaumien virhemarginaali on n. 6%.

Puolueiden kannatus puhelinkyselyssä 20.4.2015 ja eduskuntavaaleissa 2015.
Puolueiden kannatus puhelinkyselyssä 20.4.2015 ja eduskuntavaaleissa 2015.

Lisätietoja kyselytutkimuksesta sekä automatisoiduista puhelinkyselyistä antaa On-Time Research Solutions Oy:n toimitusjohtaja Pasi J. Matilainen, sp. etunimi.sukunimi@ontime.fi, puh. 040-5757738. Automatisoituja puhelinkyselyitä on mahdollista toteuttaa itsepalveluna osoitteessa puhelinkysely.fi.