Ehdokas! Tiedätkö mitä kuntalaiset ajattelevat?

Ehdokas! Tiedätkö mitä kuntalaiset ajattelevat?

Mitkä aiheet ovat omassa kunnassasi tärkeitä kysymyksiä äänestäjille? Ovatko kuntalaiset puolesta vai vastaan? Miten puoluekannatus jakautuu sinun kunnassasi juuri tällä hetkellä? Nämä ja monet muut kysymykset kaipaavat vastauksia ja nyt niitä saa, sillä nyt on ensimmäistä kertaa mahdollista toteuttaa tilastotieteellisesti päteviä, satunnaisotantaan perustuvia kyselytutkimuksia puhelinhaastatteluina kuntatasolla ja vieläpä edullisesti! Kunnallisvaalitarjouksena soitamme puolestasi tuhannelle oman kuntasi Read more about Ehdokas! Tiedätkö mitä kuntalaiset ajattelevat?[…]

Kyselytutkimukset ja asiakaspalaute PK-yrityksissä

Kyselytutkimukset ja asiakaspalaute PK-yrityksissä

Suomalaiset pk-yritykset pitävät asiakaspalautetta tärkeänä liiketoimintansa kehittämisessä. Viikolla 14/2016 toteutetussa kyselytutkimuksessa palvelualojen pk-yrityksistä 69 % vastasi, että asiakaspalaute on hyvin tärkeää (43 %) tai melko tärkeää (26 %) yritykselle ja vain 15 % yrityksistä ei pitänyt asiakaspalautetta tärkeänä. Erityisen tärkeänä asiakaspalautetta pitivät ne yritykset, jotka keräsivät sitä aktiivisesti pyytämällä asiakkailtaan. Näistä yrityksistä asiakaspalautetta piti hyvin Read more about Kyselytutkimukset ja asiakaspalaute PK-yrityksissä[…]

Uusi vastaan vanha puhelinkyselytekniikka, erona suorituskyky

Uusi vastaan vanha puhelinkyselytekniikka, erona suorituskyky

On-Time Research Solutions Oy toteutti verkkolehti Uuden Suomen toimeksiannosta kyselytutkimuksen pääministeri Sipilän kilpailukykypakettiin liittyviin asioihin torstaina 17.9.2015 automatisoituina puhelinkyselyinä. Tänään keskiviikkona 30.9.2015 Helsingin Sanomat julkaisi samoja aiheita koskevan kyselytutkimuksen. Herkullinen paikka vertailulle, joten tehdäänpäs juurikin se! Tulosten suora vertailu ei ole aivan mahdollista, sillä vaikka kummankin kyselyn viidestä kysymyksestä neljä käsitteli samoja asioita, kyselyiden kysymykset Read more about Uusi vastaan vanha puhelinkyselytekniikka, erona suorituskyky[…]

KESK+KOK+PS on yli 50-vuotiaiden miesäänestäjien hallituspohja

KESK+KOK+PS on yli 50-vuotiaiden miesäänestäjien hallituspohja

On-Time Research Solutions Oy:n aiemmin julkaiseman kyselytutkimuksen tulosten mukaan Juha Sipilän (kesk.) ajama Keskustan, Kokoomuksen ja Perussuomalaisten hallituspohja on yli 50-vuotiaiden miesäänestäjien mieleen. Alle 50-vuotiaista tulevia hallituspuolueita äänesti eduskuntavaaleissa 53,2% äänestäjistä, mutta vähintään 50-vuotiaista kyseiset puolueet saivat 57,0% kannatuksen. Miehistä tulevia hallituspuolueita äänesti 60,2%, kun taas naisäänestäjistä niukka enemmistö äänestäjistä eli 50,7% antoi näille puolueille tukensa. Lisätietoja tutkimuksen Read more about KESK+KOK+PS on yli 50-vuotiaiden miesäänestäjien hallituspohja[…]

Alle 50-vuotiaat: Kokoomus suurin, Piraatit eduskuntaan KD:n tilalle

Alle 50-vuotiaat: Kokoomus suurin, Piraatit eduskuntaan KD:n tilalle

Suomen eduskuntapuolueiden voimasuhteet muuttuvat merkittävästi seuraavan parin vuosikymmenen kuluessa, kun katsotaan näissä eduskuntavaaleissa alle 50-vuotiaiden antamien äänten jakaumia suhteessa vaalitulokseen. Tämän ikäryhmän keskuudessa Kokoomus olisi ollut näissä vaaleissa suurin puolue 21,4% kannatuksella Keskustan jäädessä toiseksi 16,9% saaliilla. Kolmossijasta olisivat kamppailleet rinta rinnan Perussuomalaiset ja Vihreät 14,9% kannatuksella. Entinen valtapuolue SDP on sen sijaan kovien aikojen Read more about Alle 50-vuotiaat: Kokoomus suurin, Piraatit eduskuntaan KD:n tilalle[…]

Suomalaiset ylivoimaisesti työllisyyden kehittämisen kannalla palkkakehityksen sijasta, yhteiskuntasopimusta ei kuitenkaan kaivata

Suomalaiset ylivoimaisesti työllisyyden kehittämisen kannalla palkkakehityksen sijasta, yhteiskuntasopimusta ei kuitenkaan kaivata

Suomalaisista 82 % pitää työllisyyden kehittämistä tärkeämpänä tavoitteena kuin kilpailijamaita korkeampaa palkkatasoa, vain 10 % valitessa jälkimmäisen vaihtoehdon tärkeämmäksi tavoitteeksi. Tutkimukseen vastaajista 9 % ei osannut sanoa kantaansa. Vastanneista yrittäjistä kaikki pitivät työllisyyden kehittämistä tärkeämpänä, kun taas palkansaajat olivat keskimääräistä hieman useammin korkeamman palkkatason kannalla (17%). Vähiten työllisyyden kehittämistä pidettiin tärkeämpänä tavoitteena Vasemmistoliiton äänestäjien keskuudessa Read more about Suomalaiset ylivoimaisesti työllisyyden kehittämisen kannalla palkkakehityksen sijasta, yhteiskuntasopimusta ei kuitenkaan kaivata[…]

Kysely: Suomalaiset ylivoimaisesti työllisyyden kehittämisen kannalla palkkakehityksen sijasta

Kysely: Suomalaiset ylivoimaisesti työllisyyden kehittämisen kannalla palkkakehityksen sijasta

Suomalaiset ylivoimaisesti työllisyyden kehittämisen kannalla palkkakehityksen sijasta Suomalaisista 81,6 % pitää työllisyyden kehittämistä tärkeämpänä tavoitteena kuin kilpailijamaita korkeampaa palkkatasoa, vain 9,8 % valitessa jälkimmäisen vaihtoehdon. Vastaajista 8,6 % ei osannut sanoa kantaansa. Hieman suurempi osa suomalaisista kannattaa paikallisen sopimisen lisäämistä työntekijöiden ja yrittäjien vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi työmarkkinoilla sen sijaan, että työehdoista sopisivat työnantajajärjestöt ja ammattiliitot keskenään. Read more about Kysely: Suomalaiset ylivoimaisesti työllisyyden kehittämisen kannalla palkkakehityksen sijasta[…]

Kyselytulosten kohdistaminen alueellisesti

Kyselytulosten kohdistaminen alueellisesti

Tehtäessä kyselyhaastattelua satunnaisotannalla laajalta alueelta vastaajien sijaintitietoa voidaan käyttää paitsi analyysin ja raportoinnin osana, myös otannan verifioinnin ja korjauspainotuksen välineenä. Sijainnin kysyminen automatisoidussa puhelinhaastattelussa ei ole kuitenkaan mielekästä, koska se jouduttaisiin tekemään joko avoimena kysymyksenä tai monimutkaisena kysymysrakenteena. Tästä johtuen uutena ominaisuutena tuomme vastausaineistoon automaattisesti vastaajien kunta- ja maakuntanumerot, jotka noudattavat Tilastokeskuksenkin käyttämää luokittelua. Sijaintitiedot Read more about Kyselytulosten kohdistaminen alueellisesti[…]

Kyselytutkimukset puhelimitse itsepalveluna

Kyselytutkimukset puhelimitse itsepalveluna

Tiedonkeruu on tunnetusti tutkimustoiminnan kipupiste. Tee se väärin ja tuloksesi ovat arvottomia. Kunnollinen tiedonkeruu on perinteisesti vaatinut huomattavasti sekä aikaa että rahaa. Automaattiset puhelinhaastattelut ovat uusi ratkaisu tietynlaisten tutkimusten tiedonkeruuhaasteisiin. Ennen kaikkea automatiikalla saavutetaan nopeutta tiedonkeruuseen: järjestelmämme pystyy soittamaan jopa 3600 tutkimuspuhelua tunnissa eli se tekee yhden soiton joka sekunti. Tällöin laajatkin kohderyhmät voidaan tavoittaa Read more about Kyselytutkimukset puhelimitse itsepalveluna[…]

Uusi ominaisuus: Ehdolliset kyselyrakenteet

Uusi ominaisuus: Ehdolliset kyselyrakenteet

Automaattisissa puhelinkyselyissä on nyt mahdollista rakentaa ehdollisia kyselyrakenteita. Esimerkiksi 1. kysymyksen vastauksesta A voidaan siirtyä kysymykseen #5, vastauksesta B kysymykseen #9 ja muista vastauksista jatkaa kysymysten suorittamista järjestyksessä. Uuden ominaisuuden kunniaksi julkaisimme myös listan palvelun nykyisistä (ja myös joistakin tulevista) keskeisistä ominaisuuksista, jotka löytyvät omalta sivultaan.