24.10.2014

Puhelinkyselyn suunnittelu

Sivun aiheet

Tämän sivun jälkeen…

Uuden kyselyn luominen

Klikkaa "Uusi kysely" -riviä, joka on aina kyselyluettelon ensimmäisenä.

Klikkaa ”Uusi kysely” -riviä, joka on aina kyselyluettelon ensimmäisenä.

Anna kyselylle otsikko ja paina "Luo kysely". Otsikkoa voi tarvittaessa muuttaa myöhemmin. Huomaa otsikkokentän yläpuolella oleva vaihepalkki, joka kertoo missä vaiheessa kyselyn rakentaminen on.

Anna kyselylle otsikko ja paina ”Luo kysely”. Otsikkoa voi tarvittaessa muuttaa myöhemmin. Huomaa otsikkokentän yläpuolella oleva vaihepalkki, joka kertoo missä vaiheessa kyselyn rakentaminen on.

Kirjoita spiikit kyselyn aloitukselle (kuvassa) ja lopetukselle.

Kirjoita spiikit kyselyn aloitukselle (kuvassa) ja lopetukselle.

Kysymystyypit

Voit muuttaa kysymyksen tyyppiä klikkaamalla kysymyksen otsikkoa (korostettu kuvassa punaisella ympyrällä). Oletuksena jokainen kysymys on monivalintakysymys (kuvassa).

Voit muuttaa kysymyksen tyyppiä klikkaamalla kysymyksen otsikkoa (korostettu kuvassa punaisella ympyrällä). Oletuksena jokainen kysymys on monivalintakysymys (kuvassa).

Vaihtoehto monivalintakysymykselle on "Kysymys kopiovastauksilla", joka käyttää edellisen monivalintakysymyksen vastausvaihtoehtoja ja äänitettä sellaisenaan. Tämä on käytännöllinen esimerkiksi kysyttäessä monta perättäistä "samaa mieltä - eri mieltä" -kysymystä.

Vaihtoehto monivalintakysymykselle on ”Kysymys kopiovastauksilla”, joka käyttää edellisen monivalintakysymyksen vastausvaihtoehtoja ja äänitettä sellaisenaan. Tämä on käytännöllinen esimerkiksi kysyttäessä monta perättäistä ”samaa mieltä – eri mieltä” -kysymystä.

Voit kysyä myös avoimia kysymyksiä. Kysymyksesi jälkeen järjestelmä soittaa äänimerkin (aivan kuten puhelinvastaajassa), jonka jälkeen vastaaja voi äänittää vastauksensa ja päättää sen puhelimensa #-painikkeella. Tämä kannattaa ohjeistaa vastaajalle kysymyksen yhteydessä.

Voit kysyä myös avoimia kysymyksiä. Kysymyksesi jälkeen järjestelmä soittaa äänimerkin (aivan kuten puhelinvastaajassa), jonka jälkeen vastaaja voi äänittää vastauksensa ja päättää sen puhelimensa #-painikkeella. Tämä kannattaa ohjeistaa vastaajalle kysymyksen yhteydessä.

Lisäksi voit kirjoittaa ohjetekstejä ilman kysymystä. Näistä järjestelmä siirtyy suoraan seuraavaan kysymykseen odottamatta käyttäjältä toimenpidettä.

Lisäksi voit kirjoittaa ohjetekstejä ilman kysymystä. Näistä järjestelmä siirtyy suoraan seuraavaan kysymykseen odottamatta käyttäjältä toimenpidettä.

Kysymysten kirjoittaminen

Kirjoita kysymys ja vastausvaihtoehdot kuvassa näkyvän ohjeen mukaan. Vastausvaihtoehdot kirjoitetaan kahdessa muodossa: ensinnäkin siinä muodossa kuin ne lausutaan puhelussa vastaajalle ja toisekseen siinä muodossa, kuin ne soveltuvat paremmin raportille. Kysymysvaihtoehtoja voi lisätä, poistaa ja järjestää rivien lopussa olevien painikkeiden avulla.

Kirjoita kysymys ja vastausvaihtoehdot kuvassa näkyvän ohjeen mukaan. Vastausvaihtoehdot kirjoitetaan kahdessa muodossa: ensinnäkin siinä muodossa kuin ne lausutaan puhelussa vastaajalle ja toisekseen siinä muodossa, kuin ne soveltuvat paremmin raportille. Kysymysvaihtoehtoja voi lisätä, poistaa ja järjestää rivien lopussa olevien painikkeiden avulla.

Muista tallentaa muutokset säännöllisesti painamalla kuvassa näkyvää nappia (korostettu punaisella ympyrällä)! Järjestelmä kirjaa automaattisesti ulos puoli tuntia toimettomana olleet istunnot, joten tallenna muutoksesi ainakin poistuessasi koneeltasi. Tallentaminen on myös edellytys äänittämiselle, jota käsittelevät ohjeet löytyvät erikseen.

Muista tallentaa muutokset säännöllisesti painamalla kuvassa näkyvää nappia (korostettu punaisella ympyrällä)! Järjestelmä kirjaa automaattisesti ulos puoli tuntia toimettomana olleet istunnot, joten tallenna muutoksesi ainakin poistuessasi koneeltasi. Tallentaminen on myös edellytys äänittämiselle, jota käsittelevät ohjeet löytyvät erikseen.

Ehdollisen kyselyrakenteen luominen

Kun kyselyssäsi on useampia kysymyksiä, voit luoda ehdollisia kyselyrakenteita valitsemalla vastausriveillä mihin kysymykseen siirrytään, jos vastaaja antaa kyseisen vastauksen. Kuvassa näkyvässä esimerkissä "Huono"-vastauksen antaminen siirtyy seuraavaan kysymykseen (nro 3), jossa kysytään tarkentava kysymys tuotteen huonoudesta. Muiden vastausten kohdalla kysely hyppää tarkentavan kysymyksen yli ja siirtyy suoraan kysymykseen nro 4.

Kun kyselyssäsi on useampia kysymyksiä, voit luoda ehdollisia kyselyrakenteita valitsemalla vastausriveillä mihin kysymykseen siirrytään, jos vastaaja antaa kyseisen vastauksen. Kuvassa näkyvässä esimerkissä ”Huono”-vastauksen antaminen siirtyy seuraavaan kysymykseen (nro 3), jossa kysytään tarkentava kysymys tuotteen huonoudesta. Muiden vastausten kohdalla kysely hyppää tarkentavan kysymyksen yli ja siirtyy suoraan kysymykseen nro 4.

Vanhan kyselyn muokkaaminen ja kopiointi

Vanhoja kyselyitä voi muokata (tai lukea) painamalla rivillä näkyvää kynä-painiketta. (Kuvassa kynä-painike on korostettu eli se on oletustoiminto, jonka voi valita myös klikkaamalla koko riviä.) Lisäksi vanhan kyselyn voi kopioida äänitteineen uuden kyselyn pohjaksi painamalla "nuoli alaspäin" -painiketta kyselyn rivillä.

Vanhoja kyselyitä voi muokata (tai lukea) painamalla rivillä näkyvää kynä-painiketta. (Kuvassa kynä-painike on korostettu eli se on oletustoiminto, jonka voi valita myös klikkaamalla koko riviä.) Lisäksi vanhan kyselyn voi kopioida äänitteineen uuden kyselyn pohjaksi painamalla ”nuoli alaspäin” -painiketta kyselyn rivillä.